mezinárodní konference
KRITICKÝ POSTHUMANISMUS

5. - 7. 9. 2023, Filozofická fakulta UJEP, Ústí nad Labem

O konferenci

O konferenci

Humanismus je založený na představě autonomní sebechápající jáské bytosti, která určuje sebe sama ze své svobody. Posthumanismus se rozvíjí v období antropocénu, v době, kdy se lidská moc a lidmi vybudované struktury rozbujely natolik, že ohrožují možnost pokračování života na planetě jako celku. Kritický posthumanismus se v tomto kontextu ptá, jaké nové formy vědění, vzdělání a učení v této situaci potřebujeme.
Katedra filozofie a humanitních studií Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem proto organizuje inaugurální ročník série konferencí věnovaných kritickému posthumanismu. Ve dvou hlavních sekcích se chceme zaměřit na následující otázky:

1. Posthumanismus jako dekonstrukce humanismu

Co znamená být člověkem, pokud lidé nejsou považováni za jediné autonomní aktéry? Do jaké míry jsme strojoví? V jakém smyslu jsme jako lidé určeni naším vztahem k technice a komunikačním technologiím? V jakém smyslu je lidské myšlení aktivitou autonomního subjektu a v jakém smyslu je funkcí struktury sociálních a materiálních vztahů, které přesahují vědomé aktivity subjektu? V jakém smyslu a do jaké míry jsme jako lidé od počátku svých dějin určeni vztahem k nelidskému ve smyslu nadpřirozenému – k démonskému, božskému, andělskému?

2. Posthumanitní situace ve školství a vzdělávání

Výraz posthumanities označuje situaci ve školství a vzdělávání, v němž humanitní disciplíny už nejsou jeho jádrem, a někdy se uvažuje o eliminaci toho, co v nich ještě zbylo. Máme se snažit je zachraňovat, nebo je na místě spíše uvažovat o jejich nahrazení něčím, co pro dnešní mladé lidi bude stravitelnější a co jim přinese srovnatelný nebo snad i větší prospěch? Máme redukovat vzdělávání na přípravu k budoucímu výkonu povolání, nebo je na místě i nadále pohlížet na školu jako na dílnu lidskosti, tedy místo, kde se teprve stáváme lidmi v plnějším slova smyslu?

Organizátoři

Organizační výbor konference. Katedra filozofie a humanitních studií FF UJEP.

doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

martin.nitsche@ujep.cz

doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.

josef.moural@ujep.cz

Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.

vit.pokorny@ujep.cz

Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

ivana.havlinova@ujep.cz

doc. Mgr. Michaela Fišerová, M.A., Ph.D.

michaelafiserova@yahoo.fr

Program

Místo konání

Konference se uskuteční v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Filozofická fakulta
Univerzity J. E. Purkyně

Konferenci pořádá katedra filozofie a humanitních studií Filozofické fakulty Univezity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Ubytování

Níže naleznete možnosti ubytování.

Hotel 1

Clarion Congress Hotel

Špitálské náměstí 3517
Ústí nad Labem

Hotel 1

Interhotel Bohemia

Mírové náměstí 2442/6
Ústí nad Labem

Hotel 2

Penzion Na Hvězdě

Klíšská 394
Ústí nad Labem

Hotel 3

Pension GreenStar

Jateční 441/37
Ústí nad Labem

Hotel 1

Penzion Královka

Králova Výšina 1477/5
Ústí nad Labem

Hotel 1

Pension Duel

Moskevská 1507/30
Ústí nad Labem

Partneři

Patrneři, sponzoři, poskytovatelé...

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit telefonicky nebo písmeně.

Adresa

Pasteurova 13
Ústí nad Labem

Telefon

+420 602 707 610
Ivana Havlínová

Email

posthuman.aussig@gmail.com

Registrace účastníků

Konference je bez účastnických poplatků.

Registrační formulář bude zveřejněn.